Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol Mühendisliği Nedir?

Petrol mühendisliği öncelikle dünyadaki petrol, gaz ve diğer doğal kaynakların ekonomik çıkarımıyla ilgilidir. Bu, kuyuların ve kuyu sistemlerinin tasarımı, sondajı ve işletilmesi ve kaynakların bulunduğu yer altı rezervuarlarının entegre yönetimi ile gerçekleştirilir.

Petrol Mühendisleri Ne Yapar?

Petrol mühendisleri, Dünya yüzeyinin altındaki birikintilerden petrol ve gaz çıkarmak için yöntemler tasarlar ve geliştirirler. Petrol mühendisleri ayrıca eski kuyulardan petrol ve gaz çıkarmanın yeni yollarını ararlar. Petrol mühendisleri dünyanın petrol ve doğal gaz arzını bulur, iyileştirir ve korurlar. Onlar, petrol keşfi ve sondajında yeni yöntemler yaratmak için en ileri teknolojileri kullanan yenilikçilerdir. Çeşitli iş tanımları olmasına rağmen, petrol mühendislerinin tamamı, gelecek nesiller için çevreyi korumakla birlikte dünyaya enerji sağlamak gibi tek bir görev için çalışmaktadırlar.

Petrol Mühendisleri Nerede Çalışır?

Çoğu kariyer, ofis tabanlı ve ileri düzey bilgisayar odaklı teknoloji işlerinin birleşimini içerir. Ayrıca, petrol mühendisleri, genellikle işle ilgili çeşitli projeler için dünya çapında çok fazla seyahat etme fırsatına sahiptirler. Petrol mühendisleri genellikle bürolarda veya araştırma laboratuvarlarında çalışırlar. Ancak, çoğu zaman sondaj sahalarında da uzun süre vakit geçirmeleri gerekmektedir.

İş Görünümü

Petrol mühendislerinin istihdamının, 2014'ten 2024'e, tüm mesleklerin ortalamasından daha hızlı bir şekilde yüzde 10 büyümesi öngörülmektedir. Petrol fiyatları istihdam artışının ana belirleyicisi olacaktır. Yüksek fiyatlar petrol şirketlerinin operasyonlarının artan karmaşıklığına yol açtığından her sondaj operasyonu için daha fazla mühendis gerekli olabilir.


Başa Dön