Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon:

Gün geçtikçe artarak devam eden petrol ve doğal gaz ihtiyacının en ileri teknolojilerle üretilip işlenip dağıtılmasını sağlayacak mühendisleri yetiştirmek ve ülkemizin de bu alanda hakettiği yeri alabilmesi için kaliteli bir programla önemli katkılar sağlamaktır. Kaliteli programdan kasıt akademisyenlerinin bugünün gerektirdiği teknolojiyi içselleştirmiş ve dünyadaki yeni yönelimlerden haberdar olması, mezunların ise küresel arenada iş yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılmasıdır. Bunun gerçekleşmesi halinde ülkemizin gelişmişliğini belirleyen en önemli parametrelerden olan küresel petrol ve doğal gaz enerji kaynak fırsatlarında aldığımız yerin/payın yükseltilmesidir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, Türkiye’deki ve dünyadaki Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında eğitim veren üniversiteler arasında üst sıralara yerleşmeyi ve enerji sektörünün ülkemizde ve dünyada ihtiyacı olan donanımlı mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Başa Dön