Genel Bilgiler

IKC - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği:

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, yeraltında öncelikle doğal yollardan depolanmış enerjinin (petrol, doğalgaz, jeotermal vb.)  ve son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte sonradan enjeksiyon yoluyla yeraltında depolanmış doğalgaz, karbondioksit gibi akışkan kaynakların kullanıma sunulması için gerekli her türlü çalışma (arama, üretim, taşıma vs.) ile ilgilidir.

Petrol ve doğalgaz endüstrisi geçmişte olduğu gibi günümüzde de ileri teknolojiyle yoğun bir faaliyet göstermektedir ve bu nedenle de sondaj, kuyu tamamlama, kuyu testleri, üretim teknikleri, üretimi artırma yöntemleri, rezervuar modelleme, faz davranışları ve termodinamik, çok fazlı akış, kuyu logları ve analizi, doğalgazın yeraltında depolanması, rezervuar tanımlama gibi birçok değişik konuda iyi yetişmiş profesyonel mühendislere ihtiyaç duymaktadır.

Bu program, petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji ile ilgili sektörlere, temel ve mühendislik bilimi donanımlı, çevreye ve etik değerlere saygılı, takım ve disiplinlerarası çalışmalara yatkın, ileri bilişim ve teknolojik araçları etkin şekilde kullanan, girişimci, eleştirel düşünme donanımına, irdeleme, karar alma ve uygulama yeteneğine sahip lider özellikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın en büyük avantajlarından birisi de, Türkiye'de hali hazırda çalışmakta olan birçok jeotermal enerji santralinin bulunduğu ve jeotermal arama, sondaj ve rezervuar işletim çalışmalarının sürekli olarak arttığı Ege Bölgesi’nde, 2010 yılında kurulan, İzmir’in 4. devlet üniversitesi olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde açılan bir Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği lisans programı olmasıdır.


Başa Dön