Kayaç Özellikleri Laboratuvarı

Bu laboratuvarda kayaçların özelliklerini gözlemek ve ölçmek için  malzeme ve olanaklar bulunmaktadır. Kayaç özellikleri laboratuvarı Rock Properties, Petrol ve Doğal Gaz Lab. ve Rezervuar mühendisliği-I derslerinin eğitiminde kullanılmaktadır.

Laboratuvarda aşağıdaki malzemeler bulunması gerekir:

 • Karot kesme donanımları
 • Karot tutucular
 • Helyum porozimetresi
 • Rezistivite ölçer
 • 5 sıra (paralel düzende) çift taraflı lab masası
 • Kılcak basınç donanımı
 • Doymuşluk ve gözeneklilik belirleme sistemleri
 • Sıvı ve gaz geçirgenlik ölçerler
 • Bilgisayar kontrollü öteleme pompaları
 • İmbibisyon deneyleri için hassas teraziler 
 • Acil durum duşu
 • Atık biriktirme alanı
 • Bazı kimyasallar, cam ve elektronik ekipmanlar

Başa Dön