Neden petrol ve doğalgaz mühendisliği

İlgili resim

Neden Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği?

Bir petrol mühendisi olarak, mühendislik ve yerbilimi disiplinlerinde bir dizi beceri gerektiren hidrokarbonların tanımlanması ve üretilmesinden siz sorumlu olacaksınız. Bir enerji şirketinde çok disiplinli bir ekibin parçası olarak veya hidrokarbonların üretimini destekleyen çeşitli servis yüklenicilerinden biri olarak bir sondaj kulesi üzerinde çalışabilirsiniz.

Bu heyecan verici ve teknik açıdan zorlayıcı bir program olup, petrol endüstrisinde bir dizi kariyer için size yardımcı olacaktır. Dünya çapında enerji tüketimindeki sürekli büyüme, petrol mühendislerine olan talebin artmasına neden olmaktadır. Petrol şirketleri ve hizmet sağlayıcıları, ekonomik değişimlere rağmen bu alandaki mezunları aktif bir şekilde işe almaktadırlar.

Image result for oilfield photography

Petrol Mühendisliği disiplinlerarası bir konudur, bu nedenle jeoloji, akışkanlar mekaniği, termodinamik, kimya ve matematik gibi çok çeşitli konuları çalışacaksınız. Hidrokarbonun yeraltında nasıl oluştuğunu, depolandığını ve üretildiğini öğreneceksiniz. Programın tamamlanmasıyla, petrol ve gaz alanlarının yaşam döngüsü gelişimini ve petrol mühendislerinin bunları nasıl etkili bir şekilde kullandıklarını anlamış olacaksınız.

Image result for petroleum engineering

Seçtiğiniz kariyer yolu ne olursa olsun, sizi bir takım teknik ve aktarılabilir beceri ve bilgi ile donatacağız.

Derslerin yanı sıra şunları da öğreneceksiniz:

• Gerçek dünya verilerine ve problemlerine dayanan problem çözme çalışmaları.

• Yer altı kaya ve akışkan verilerini kullanan laboratuvar sınıfları.

• Endüstri standardı yazılım kullanarak jeoselüler modellerin yapım ve akış simülasyonu.

• Hidrokarbon rezervuarlarında karşılaşılan jeolojik heterojenliği incelemek için saha çalışması.


Başa Dön